Wijzigen contract

Wijzigingen binnen het lopende contract door bijvoorbeeld structureel meer- of minder gereden kilometers per jaar, ander gebruik door wijziging van de bedrijfsvoering of wijziging van de contractant. Dan is het zinvol tussentijds het contract te wijzigen.

Elke aanpassing geldt altijd met terugwerkende kracht vanaf het begin van het contract. LeaseVIA verrekent eenmalig het verschil tussen het oude en nieuwe leasetarief voor de maanden die al gefactureerd zijn. Hierdoor betaal je over de gehele looptijd een leasetarief op basis van het werkelijk gebruik en de gemaakte afspraken.

Wil je het contract aanpassen? Gebruik het formulier op deze pagina.

Contact gewenst