Schade melden

Schade aan een voertuig is vervelend en kan iedereen overkomen. Heb je schade, meld deze dan binnen 24 uur aan LeaseVIA. Dat geldt voor elke schade, hoe gering ook. Nadat wij de schademelding hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Je mag geen schade laten repareren zonder toestemming van LeaseVIA.

   Meld hier je schade

Bij een aanrijding waarbij een tegenpartij betrokken is verzoeken wij u binnen 24 uur melding te maken van de schade. Dit kan telefonisch op nummer +31 88 7500 250 of doormiddel van het formulier op deze pagina.

Voor de verwerking van de schade vult u samen met de tegenpartij de voorzijde van het schadeformulier in. De achterzijde van het schadeformulier vult u zelfstandig in. Dit schadeformulier ontvangen wij van u om de schade verder te kunnen afhandelen.

Naast het ingevulde schadeformulier ontvangen wij graag foto’s van het voorval (locatie) en de schade aan het voertuig om direct een inschatting te maken van de het voorval en de ernst van de schade. Tevens kan het samenwerkend schadeherstelbedrijf direct het herstel plannen.

Het schadeformulier en de foto’s kunt u uploaden via onderstaande BUTTON

Is de dader/veroorzaker van de schade niet bekend dan meld je de schade binnen 24 uur bij LeaseVIA. Dit kan telefonisch op nummer +31 88 7500 250 of doormiddel van het formulier op deze pagina.

Tevens zal er een volledig ingevuld schadeformulier waarop u al bekende gegevens invult verzonden dienen te worden.

Naast de melding van de schade bij LeaseVIA doet u aangifte bij politie van het voorval en gaat na of er getuige zijn welke iets gezien hebben of welke gezien hebben dat het voertuig onbeschadigd is geparkeerd en beschadigd is aangetroffen. Deze informatie is nodig voor het indienen van de schade bij de verzekeraar of het waarborgfonds.

Tevens ontvangen wij graag foto’s van de locatie en van de schade aan het voertuig. Dormiddel van de foto’s van de schade maken wij direct een inschatting van de het voorval en de ernst van de schade. Tevens kan het samenwerkend schadeherstelbedrijf direct het herstel plannen.

Het schadeformulier, het proces-verbaal en de foto’s kunt u uploaden via onderstaande BUTTON

Diefstal
Bij ontdekking van diefstal van het voertuig belt u direct landelijke telefoonnummer 055-741 00 01 dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Met deze melding wordt direct het gezamenlijk Aangifteproces Gestolen Voertuigen (AGV) ingeschakeld en is er een koppeling tussen politie en verzekeraar.

Binnen kantooruren is het ook mogelijk contact op te nemen met LeaseVIA op nummer +31 88 7500 250. De melding wordt op dat moment met je besproken en verder in behandeling genomen.

Op welke plaats(en) is het voertuig beschadigd

Schade auto